March, 2013 Archives

jo-loggaDen 20 januari JO-anmälde jag Ljusnarsbergs Kommun för att de tog så fruktansvärt lång tid på sig att lämna ut offentliga handlingar.

Idag fick jag svar från JO. De har beslutat att inleda en utredning om mitt fall hos kommunen, och har nu begärt in ett yttrande från kommunen. Skönt i alla fall att de inte avskrev anmälan på en gång!

Kommunen ska svara JO senast 30 april. Jag lär få anledning att återkomma i detta ärende.

Dokumenten från JO kan du läsa genom att klicka på nedanstående bild.

jo