January, 2013 Archives

Idag skickade jag in en JO-anmälan mot Ljusnarsbergs Kommun. Anledningen är att de inte lämnat ut de offentliga handlingar som jag har begärt. Detta är bakgrunden till min JO-anmälan:

 

BEGÄRAN

FRÅN: Peter Korkala
TILL: kommun@ljusnarsberg.se
DATUM: 2012-11-19 11:48
ÄMNE: Information om lokal trafikföreskrift 1864 2012:00021
Hej
Jag vill ta del av eventuell utredning samt det beslutsunderlag som ligger bakom beslutet angående lokal
Trafikförordning 1864 2012:00021, med beslutsdatum 31 oktober 2012.
Beslutet avser hastighetsbegränsning på Gruvstugutorget, Kapellansgatan och Laxbrogatan.
Med vänliga hälsningar
Peter Korkala
Jungfruvägen 143 c
791 34 FALUN

 

PÅSTÖTNING NR 1

FRÅN: Peter Korkala
TILL: kommun@ljusnarsberg.se
DATUM: 2012-12-27 18:19
ÄMNE: Fwd: Information om lokal trafikföreskrift 1864 2012:00021
Hej
Hur går det med detta som jag mailade om den 19 november?
Nu har det gått över en månad och jag förväntar mig ett svar.
Peter Korkala

 

 FÖRSTA (och enda) SVARET

FRÅN: Ewa-Leena Johansson
TILL: Peter Korkala, Peter.Gronlund@bmb.se, Anders.andersson@ljusnarsberg.se
DATUM: 2012-12-28 14:15
ÄMNE: SV: Information om lokal trafikföreskrift 1864 2012:00021

Hej!

Tråkigt att du inte fått svar på din begäran, jag vet ej varför och idag var första gången jag fick kopia på din begäran för kännedom.

Beslutet fattades av BMB, Bergslagens Bygg och Miljönämnd i Lindesberg ( som tillika är vår trafiknämnd) 2012-09-19 § 180 och nämndprotokollet ligger på BMBs hemsida. På hemsidan ligger dock ej några beslutshandlingar utlagda. Ljusnarsbergs kommun får protokollskopia förkännedom dock får vi ej några beslutshandlingar som ingått i ärendet varför begäran om detta måste överlämnas till BMB.

Beklagar att du ej erhållit begärda handlingar men har också i detta mail sänt kopia till förvaltningschefen på BMB och jag utgår från att vederbörande tillser att detta mail också kommer handläggande tjänsteman tillhanda omgående så du kan erhålla begärda handligar.

Än en gång, Ursäkta och en tillönskan om Ett Gott Nytt År !!

Vänliga hälsningar

Ewa-Leena Johansson

————————————

Kommunstyrelsens ordförande

————————————

FRÅN: Ewa-Leena Johansson
TILL: Peter Korkala, Peter.Gronlund@bmb.se, Anders.andersson@ljusnarsberg.se
DATUM: 2012-12-28 14:16
ÄMNE: SV: Information om lokal trafikföreskrift 1864 2012:00021

Ska naturligtvis vara Bergslagens Miljö och Byggnämnd !!

Ibland går det fort.

Vänliga hälsningar

Ewa-Leena Johansson

————————————

Kommunstyrelsens ordförande

————————————

 

 TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN

Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 13§:

Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt. Lag (2002:907).

 

JO-ANMÄLAN

Namn: Korkala, Peter
Adress: Jungfruvägen 143c
C/O: 
Postnr: 79134
Postort: FALUN

Anmälan mot
------------------------
Ljusnarsbergs Kommun

Ev. dokumentref
------------------------

Kort beskrivning av händelsen 
------------------------
Jag har efterfrågat offentlig handling den 19 november 2012, men fortfarande inte erhållit den.
Handlingen jag efterfrågar är en "eventuell utredning samt det beslutsunderlag som
ligger bakom beslutet angående lokal trafikförordning 1864 2012:00021,
med beslutsdatum 31 oktober 2012."

Jag anser att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt genom att:
------------------------
Handlingen har ej utlämnats, trots påminnelse från mig.

Övrig information
------------------------
Jag bifogar mailkonversation i pdf-format.

topbar-falunews

Jäklar vad kul det är med mitt nya projekt FaluNews.se! :)

På kvällen första januari var jag ut på mitt första skarpa fotouppdrag, om man räknar bort torrkokningar och falsklarm – Bilbrand på Tiskenparkeringen.

Igår var jag och fotade en trafikolycka i centrala Falun. Jag hade sån jäkla tur så jag var på plats före ambulans och Räddningstjänsten – jag var 200 meter ifrån olycksplatsen när jag fick larmet. :)

Det känns som att det har släppt rejält från och med första januari. Siten är ju helt ny, så jag har inte många besökare, men det ska självklart ändras. Slog ett rekord lördag den 5 januari då Willys i Norslund rånades av en knivbeväpnad man. Jag är riktigt besviken att jag missade att fota det tillfället, men de kommer väl fler…
Besökarantalet uppgick iaf då till 102 st på ett dygn! Tidigare hade det legat omkring 20-40 st.

Och så har vi gårdagen – med trafikolyckan mitt stan. Snabbt på plats, bra bilder, och lite kreativ marknadsföring. Slutresultatet blev 366 besökare! :)
Igår greps också Willysrånaren, som jag skrivit om ett par gånger. Jag har ringt och frågat polisen om hur arbetet med eftersöket går, och sedan rapporterat på siten.
Tänk om jag hade lyckats knäppa en bild på Willysrånaren när han greps av polisen, och stoppades in i polisbilen. Jäklar vad nöjd jag skulle vara i så fall!

Jag har hittills inte sålt någon nyhetsbild vidare till andra nyhetsmedia, men som jag ser det är det bara en tidsfråga. År jag med där det händer kommer jag att få bra bilder som de är beredda att betala för! Jag har skickat iväg ett par förfrågningar men inte fått napp. Än.

Nu fortsätter arbetet med att sprida namnet och få siten känd här i Falun. En del i det är att jag också har en facebooksida för FaluNews, en annan del är att jag startat ett twitterkonto för FaluNews, och så kommenterar jag nyhetsartiklar på andra tidningar och använder FaluNews.se som signatur.

Idag har jag haft 197 besökare hittills. Bör bli över 200, det är ju fem minuter kvar av dygnet, och det gick precis ett automatiskt brandlarm på Ericsson Networks på Källviksvägen… :)

UPPDATERING: Slutresultatet för fredagen blev 212 besökare. Det är jag riktigt nöjd med!